فعالیت های مدرسه در سال 98-99

انتخابات انجمن اولیا و مربیان

انتخابات شورای دانش آموزی

جوایز

فومن، جنب مسجد ولیعصر (عج)، روبروی اداره برق

Telegram:@dabiresatan_andishehsazan

013-34721971

013-34721571

02144139075

دانش آموزان برتر نیم ترم اول 98

Top