دبیرستان غیردولتی اندیشه سازان فومن

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد

انتخابات انجمن اولیا و مربیان

انتخابات شورای دانش آموزی

جوایز

آخرین اخبار


فومن، جنب مسجد ولیعصر (عج)، روبروی اداره برق

Telegram

dabiresatan_andishehsazan@

013-34721971

013-34721571

013-34721971

Top