تاریخچه و سابقه

تاریخچه و سابقه

دبیرستان غیر دولتی و هوشمند اندیشه سازان از سال 1382 شروع به کار کرده (اولین دبیرستان دخترانه متوسطه دوم) و گروه موسسین این مدرسه که همگی از فرهنگییان موفق این شهرستان هستند عبارتند از : آقای سید یوسف پرهیزگار، آقای غلامحسین روشن، آقای مسعود جانباز، آقای هادی آخته، خانم کنعانرو، خانم سیده مریم پیمان  خانم محمدی و خانم سیما کوکبی. مدیریت مدرسه : سرکارخانم زماندیده  کارشناسی ارشد ادبیات معاونت اجرایی: سرکار خانم سیما کوکبی  کارشناسی ارشد مدیریت  حفظ حرمت و کرامت دانش آموزان و کشف و پرورش استعدادهای  فرزندان عزیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تعلیم و تربیت، مورد توجه خاص مسئولین و معلمین محترم دبیرستان غیردولتی اندیشه سازان  قرار دارد.                          

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top