کادر مدرسه

کادر مدرسه

لیست همکاران مدرسه اندیشه سازان

مدیریت مدرسه: سرکار خانم زماندیده با 25 سال سابقه کار در آموزش و پرورش، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه گیلان. کارشناسی ادبیات از تربیت معلم صدر بنت الهدی

معاونت آموزشی : سرکار خانم سیما کوکبی کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه پیام نور رشت با 16سال سابقه معاونت.

متصدی کامپیوتر و امور پرورشی : خانم  سولماز شجاع کارشناسی جغرافیا از دانشگاه ازاد رشت

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top